+48 511 123 134

Oferta

Co to jest fizjoterapia stomatologiczna ?

Fizjoterapia stomatologiczna to kompleksowa terapia manualna w obrębie stawów skroniowo-żuchwowch (ang. TMJ- temporomandibular joint) oraz całego systemu stomatognatycznego.

Polega ona  na normalizacji napięć w obrębie aparatu mięśniowo-powięziowego twarzoczaszki i kręgosłupa szyjnego oraz przywrócenia fizjologicznej ruchomości żuchwy.

Rehabilitacja stosowana jest w przypadku występowania:

 • zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego i bólu tego stawu
 • bruksizmu
 • bólów głowy i szumów usznych
 • bólu  kręgosłupa szyjnego
 • w stomatologii i ortodoncji
 • przed i po zabiegach chirurgii szczękowo-twarzowej
 • w logopedii

Typowe objawy w zaburzeniach TMJ

Kompleks żuchwowo- gnykowo-czaszkowy tworzy skomplikowany układ powiązań i zależności, dzięki któremu możemy mówić, gryźć, przełykać, wyrażać emocje a nawet oddychać. Jest on jednak narażony na silne  przeciążenia a także na stres.

Objawy, które lokalizują się w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, twarzy, głowy i szyi przyjmują wspólną nazwę zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego (TMD-temporomandibular disorder).

Działanie czynników  indukujące zaburzenie może dawać objawy, które somatycznie wyrażają się jako:

 • ból i sztywność mięśni twarzy i szyi
 • bóle stawu skroniowo-żuchwowego
 • bóle głowy
 • klikanie, trzaski, krepitacje, przeskakiwanie w stawie
 • ograniczenie zakresu ruchomości (szczękościsk, trismus)
 • bruksizm : zaciskanie zębów (clanching), zgrzytanie (grinding), szybkie ruchy żuchwy (thrusting) lub utrzymywanie zębów w określonej wymuszonej pozycji (bracing)
 • zablokowanie żuchwyw otwarciu lub zamknięciu
 • asymetria toru żuchwy
 • ból ucha, szumy uszne
 • zawroty głowy

Metody terapii

Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych wymaga poznania przyczyny dolegliwości oraz ich  różnicowania. W zależności od przyczyny objawów dobieram metody do indywidualnych potrzeb pacjenta. Najczęściej jest to:

 •  masaż mięśniowo-powięziowy mięśni działających na TMJ: (głównie m. żwacz, m. skroniowy, m. skrzydłowy boczny i przyśrodkowy oraz mięśnie nad i podgnykowe, mięśnie podpotyliczne)
 • masaż punktów spustowych
 • mobilizacje i trakcje stawów twarzoczaszki oraz stawów kręgosłupa i miednicy
 • techniki odblokowujące krążek stawowy
 • terapia narzędziowa
 • ćwiczenia mięśni twarzy i szyi
 • igłoterapia
 • kinesiotaping
 • drenaż limfatyczny

Uzupełnieniem a często nierozłączną składową terapii jest:

 •  współpraca z lekarzem prowadzącym, który decyduje o konieczności leczenia ortodontycznego lub  zastosowania szyny relaksacyjnej
 • ćwiczenia pacjenta w domu (autoterapia)
 • dobranie wkładki korygującej ustawienie kości piętowych i miednicy
 • psychoterapia
 • relaksacja

Obszary zastosowania fizjoterapii stomatologicznej

 • Stomatologia i ortodoncja

  Rehabilitacja w stomatologii i ortodoncji to procedury pomocne pacjentom borykającym się np. ze szczękościskiem (trismus), który w znacznym stopniu potrafi ograniczyć zakres ruchomości żuchwy i utrudniać lub nawet uniemożliwić leczenie ortodontyczne i stomatologiczne.
  Stosuje się je również po ekstrakcji zęba, kiedy pojawia się obrzęk i ból.
  Relaksacja mięśni często jest niezbędna przed założeniem aparatu ortodontycznego, szczególnie u pacjentów z TMD z uwagi na bardzo duże napięcie  w obrębie całego aparatu stomatognatycznego.  Zastosowanie drenażu limfatycznego, rozluźniania mięśni i kinesiotapingu pozwala znacznie ograniczyć  dolegliwości związane z procedurami endodontycznymi.

 • Bóle głowy

  Bardzo często zaburzenia TMD są ściśle powiązane z bólami głowy. Mogą one być wynikiem zaburzeń samego stawu skroniowo-żuchwowego i przybierać postać typowych napięciowych bólów głowy lub nasilać współistniejące migreny.

Bóle głowy w TMD obejmują:

 • potylicę i skronie
 • okolicę żwaczy (obszar do przodu od małżowiny usznej)
 • ból za okiem
 • bóle promieniujące do konkretnego punktu na głowie
 • bóle napięciowe w odc. szyjnym kręgosłupa

Dolegliwości często nasilają się w sytuacjach zwiększonego poziomu stresu lub obciążenia psychofizycznego (np. depresja,lęki, przyjmowane leki).

Bóle TMJ, migrenowe oraz napięciowe bóle głowy mogą się wzajemnie nasilać. Tłumaczy to zjawisko sensytyzacji układu nerwowego. Dochodzi w takim przypadku  do uwrażliwienia struktur nerwowych gdzie np. nasilenie objawów w stawach skroniowo-żuchwowych wywołuje bóle migrenowe, jednakże ta zależność może być również odwrotna.

Nakładające się na siebie zaburzenia TMJ, migreny i bóle typu napięciowego wymagają kompleksowego i wielokierunkowego podejścia do terapii, aby nasilające się wzajemnie dolegliwości znacząco zmniejszyć oraz poprawić komfort pacjenta.

Fizjoterapia po zabiegach chirurgii szczękowo-twarzowej

W początkowym etapie ukierunkowana jest na zmniejszenie obrzęku po zabiegu oraz obniżanie poziomu bólu. W kolejnym etapie natomiast  na  zmniejszenie szczękościsku oraz zaburzeń czucia w obrębie żuchwy i szczęki. Szybkie wprowadzenie procedur z zakresu rehabilitacji znacznie skraca okres rekonwalescencji po zabiegu i ułatwia prawidłowe gojenie tkanek.

Współpraca fizjoterapii i logopedii

Niesie ze sobą pozytywne skutki dla poprawy napięć w obrębie twarzoczaszki i traktu ustno-twarzowego.  Zaburzenia te mogą mieć charakter globalny i spojrzenie całościowe na pacjenta daje szansę na przywrócenie prawidłowych wzorców. Terapia manualna, masaż mięśniowo-powięziowy, ćwiczenia w domu to główne narzędzie pracy w tym obszarze.

Zapraszam do gabinetu:)