+48 511 123 134

FIZJOTERAPIA STOMATOLOGICZNA

Więcej

Zakres usług

  • fizjoterapia w zaburzeniach stawów skroniowo-żuchwowych
  • fizjoterapia w stomatologii i ortodoncji
  • fizjoterapia w bólach głowy i kręgosłupa szyjnego
  • fizjoterapia przed i po zabiegach chirurgii szczękowo-twarzowej
  • fizjoterapia w logopedii
  • fizjoterapia w ortopedii

Bruksizm

Bruksizm to jedna z najbardziej znanych dolegliwości związana z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego (TMD).
Jest to wygórowana i mimowolna powtarzająca się aktywność mięśni żucia, która najczęściej wyraża się zaciskaniem i/lub zgrzytaniem zębów. Może występować również pod postacią mimowolnych ruchów żuchwy lub utrzymywaniem żuchwy w określonej pozycji.
Stałe, powtarzające się napięcie mięśni żuchwy i szczęki może powodować ból w obrębie twarzy, dźwięki i szumy uszne, nasilać bóle i zawroty głowy. Nieleczony bruksizm prowadzi do uszkodzenia zębów, szkliwa i recesji dziąseł.
Do głównych czynników wyzwalających całą kaskadę zmian w obrębie TMJ jest niewątpliwie stres oraz zaburzenia okluzji.
Fizjoterapia stomatologiczna pomaga przywrócić prawidłowe napięcie tkanek w obrębie układu stomatognatycznego i zmniejszyć skutki zaburzonej gry stawowej.

Ból głowy

Bóle głowy bardzo często towarzyszą pacjentom, których dotyczy zaburzenie stawu skroniowo-żuchwowego (TMD). Wielokrotnie pacjenci, którzy zmagają się z uporczywymi bólami głowy nie są świadomi korelacji między swoimi dolegliwościami a nieprawidłowym napięciem aparatu żucia.
W takich przypadkach są to bóle typu napięciowego, obejmujące najczęściej potylicę i skronie. Dolegliwości mogą się lokalizować również w jednym określonym punkcie na głowie np. za okiem lub w okolicy ucha. Mają charakter pulsujący, stały, ściskający itp. Objawy te niejednokrotnie idą w parze z napięciem szyi, ramion oraz uczucie ciężkości głowy. Badania wykazują, że zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego mogą indukować bądź nasilać istniejące migreny.
Fizjoterapia stomatologiczna dysponuje narzędziami, które dobrze radzą sobie z bólami głowy typu napięciowego. Zastosowane techniki zmniejszają znacznie lub eliminują dolegliwości. W przypadku migren jest szansa na znacznego stopnia redukcję bólu i częstotliwości występowania lub czasu trwania ataku migrenowego.